• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : صاف (شب)
وضعیت جوی امروز: آفتابی
طلوع آفتاب: 6:26 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 25
غروب آفتاب: 7:50 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 24
رطوبت (درصد): 26
حداکثر دما(سانتیگراد) 38
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 77
فشار هوا(میلی بار) 29597.05
جهت باد(درجه) 68
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 25
حداکثر دما(سانتیگراد) 36

روز یکشنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 25
حداکثر دما(سانتیگراد) 36

روز دوشنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 25
حداکثر دما(سانتیگراد) 36

روز سه شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 24
حداکثر دما(سانتیگراد) 36