• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : صاف (شب)
وضعیت جوی امروز: آفتابی
طلوع آفتاب: 5:51 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 23
غروب آفتاب: 8:24 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 22
رطوبت (درصد): 37
حداکثر دما(سانتیگراد) 36
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 75
فشار هوا(میلی بار) 29698.64
جهت باد(درجه) 248
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 25
حداکثر دما(سانتیگراد) 38

روز پنج شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 25
حداکثر دما(سانتیگراد) 39

روز جمعه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 23
حداکثر دما(سانتیگراد) 38

روز شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 22
حداکثر دما(سانتیگراد) 36