پیرترین معلم دنیا..!!
ساکاری موموئی به عنوان پیرترین معلم جهان شناخته شد.وی که علاقه به شعر دارد با داشتن 111 سال سن پیرترین معلم جهان ‏شناخته شد و نامش در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید.‏
بازی سرنوشت (قسمت پانزدهم)
لحظه ها به ساعتها ، ساعتها به روزها و روزها به هفته ها و هفته ها ماهي را به همراه مي آوردند. ارديبهشت ماه هميشه زمين را به بهشتي قابل لمس تبديل مي كند