افزایش 2200 میلیاردی بودجه پرداختی صندوق بازنشستگی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، گفت: برای اصلاح حقوق بازنشستگی امسال 2200 میلیارد تومان به بودجه پرداختی صندوق اضافه شده که با این حساب میانگین افزایش حقوق بازنشستگان با حقوق کمتر از 2 میلیون تومان 18.5 درصد خواهد بود.